U gaat scheiden

Algemeen

Duurzaam ontwricht

Samen of alleen

Nationaliteit

Op welk moment kunt u een scheiding of ontbinding aanvragen?

Rechtsbijstand

En of twee advocaten

Hoe verloopt de procedure

Uw partner is het niet eens met uw eenzijdig verzoek

Verweer bij eenzijdig verzoek om echtscheiding

Bezwaar tegen nevenvoorzieningen

Zitting

Beslissing

Voorlopige voorzieningen

Nevenvoorzieningen

Het gezag over en de omgang met de minderjarige kinderen

Kinderalimentatie

Partneralimentatie

Boedelscheiding

Huur echtelijke woning

Pensioen

Convenant

Hoger beroep en cassatie

Wanneer is de scheiding of de ontbinding van het huwelijk definitief ?

Verweer bij eenzijdig verzoek om echtscheiding

Uw partner kan bij echtscheiding twee soorten verweer voeren:

1. uw partner ontkent dat het huwelijk duurzaam is ontwricht. Dit verweer wordt slechts in zeer bijzondere gevallen gehonoreerd. Als men altijd heeft samen gewoond en nu niet meer samenwoont, wordt al snel aangenomen dat er sprake is van een duurzame ontwrichting.

2. uw partner stelt een voorwaarde voordat hij of zij akkoord gaat met de echtscheiding; de voorwaarde is dan dat de echtscheiding niet wordt uitgesproken voordat er maatregelen zijn genomen voor het geval u komt te overlijden.

Dat kan als bestaande vooruitzichten op een uitkering of nabestaandenpensioen door de echtscheiding verloren gaan of ernstig zouden verminderen. Als de rechter dit verweer accepteert, wordt de echtscheiding niet uitgesproken, voordat er tussen uw partner en u een billijke regeling is getroffen.

Verweer bij eenzijdig verzoek om scheiding van tafel en bed

Bij scheiding van tafel en bed is er maar n soort verweer mogelijk: uw partner ontkent dat er sprake is van duurzame ontwrichting.

Verweer bij eenzijdig verzoek tot ontbinding

Ook als u na scheiding van tafel en bed de rechter vraagt het huwelijk te ontbinden, kan het zijn dat uw partner het er niet mee eens is.

Uw partner kan dan twee soorten verweer voeren:

1. uw partner stelt dat de scheiding van tafel en bed is opgehouden door verzoening. Met andere woorden, er is in feite geen sprake meer van een scheiding van tafel en bed. Daarvoor is het wel nodig dat de verzoening in het huwelijksgoederenregister is ingeschreven.

2. uw partner kan een voorziening vragen om eventuele overlijdensuitkeringen of rechten op nabestaandenpensioen veilig te stellen. De rechter kan de ontbinding laten afhangen van het treffen van zo'n voorziening, net als bij echtscheiding.