U gaat scheiden

Algemeen

Duurzaam ontwricht

Samen of alleen

Nationaliteit

Op welk moment kunt u een scheiding of ontbinding aanvragen?

Rechtsbijstand

En of twee advocaten

Hoe verloopt de procedure

Uw partner is het niet eens met uw eenzijdig verzoek

Verweer bij eenzijdig verzoek om echtscheiding

Bezwaar tegen nevenvoorzieningen

Zitting

Beslissing

Voorlopige voorzieningen

Nevenvoorzieningen

Het gezag over en de omgang met de minderjarige kinderen

Kinderalimentatie

Partneralimentatie

Boedelscheiding

Huur echtelijke woning

Pensioen

Convenant

Hoger beroep en cassatie

Wanneer is de scheiding of de ontbinding van het huwelijk definitief ?

Op welk moment kunt u een scheiding of een ontbinding aanvragen?

Als u getrouwd bent en uit elkaar wilt, kunt u op elk moment na de huwelijkssluiting om een scheiding vragen. U hoeft niet een bepaalde periode getrouwd te zijn geweest.

Bij een verzoek om ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed is dat anders. Zo'n verzoek kunt u niet altijd op elk moment doen. Als uw partner en u samen om de ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed vragen, dan geldt er geen termijn. Wilt u echter een eenzijdig verzoek om ontbinding van uw huwelijk na scheiding van tafel en bed doen, dan kan dat pas als de scheiding van tafel en bed ten minste drie jaar heeft geduurd. In een heel enkel geval kan de rechter deze termijn verkorten tot n jaar. De termijn van drie jaar begint te lopen als de scheiding van tafel en bed definitief is geworden. (zie het kopje 'Wanneer is de scheiding of de ontbinding van het huwelijk definitief '.)