U gaat scheiden

Algemeen

Duurzaam ontwricht

Samen of alleen

Nationaliteit

Op welk moment kunt u een scheiding of ontbinding aanvragen?

Rechtsbijstand

En of twee advocaten

Hoe verloopt de procedure

Uw partner is het niet eens met uw eenzijdig verzoek

Verweer bij eenzijdig verzoek om echtscheiding

Bezwaar tegen nevenvoorzieningen

Zitting

Beslissing

Voorlopige voorzieningen

Nevenvoorzieningen

Het gezag over en de omgang met de minderjarige kinderen

Kinderalimentatie

Partneralimentatie

Boedelscheiding

Huur echtelijke woning

Pensioen

Convenant

Hoger beroep en cassatie

Wanneer is de scheiding of de ontbinding van het huwelijk definitief ?

Uw partner is het niet eens met uw eenzijdig verzoek

Als u een eenzijdig verzoek om scheiding of ontbinding van het huwelijk doet, kan het zijn dat uw partner bezwaar heeft tegen dat verzoek. Uw partner kan dan verweer voeren. Afhankelijk van de situatie kan het gevoerde verweer verschillen. Ook kan uw partner een zelfstandig verzoek indienen. In dat geval bepaalt de rechter een termijn waarbinnen u daartegen een verweerschrift kan indienen. De advocaat van degene die verweer voert, moet binnen zes weken nadat het verzoekschrift door hem of haar is ontvangen, het verweer indienen bij de rechtbank.

De rechter kan de termijn van zes weken in de volgende gevallen verlengen:

- degene die verweer voert vraagt tijdig uitstel;

- uw partner en u vragen samen om uitstel;

- de rechter kan de termijn ook verlengen op verzoek van n van de echtgenoten of ambtshalve.

Als de woonplaats van uw partner niet bekend is, is de termijn voor hem of haar om te reageren ten minste drie maanden. Die termijn is ook drie maanden als uw partner in het buitenland woont.