U gaat scheiden

Algemeen

Duurzaam ontwricht

Samen of alleen

Nationaliteit

Op welk moment kunt u een scheiding of ontbinding aanvragen?

Rechtsbijstand

En of twee advocaten

Hoe verloopt de procedure

Uw partner is het niet eens met uw eenzijdig verzoek

Verweer bij eenzijdig verzoek om echtscheiding

Bezwaar tegen nevenvoorzieningen

Zitting

Beslissing

Voorlopige voorzieningen

Nevenvoorzieningen

Het gezag over en de omgang met de minderjarige kinderen

Kinderalimentatie

Partneralimentatie

Boedelscheiding

Huur echtelijke woning

Pensioen

Convenant

Hoger beroep en cassatie

Wanneer is de scheiding of de ontbinding van het huwelijk definitief ?

Nevenvoorzieningen

Naast de beslissing op uw verzoek om scheiding of ontbinding van het huwelijk kan de rechter n of meer nevenvoorzieningen treffen. Zoals eerder gezegd, is een nevenvoorziening een beslissing over een verzoek dat samenhangt met de scheiding of de ontbinding van het huwelijk. Zo'n beslissing over een nevenvoorziening kan de rechter gelijk met de beslissing over de scheiding of de ontbinding van het huwelijk nemen. Dat doet de rechter als uw partner en u het met elkaar eens zijn over de nevenvoorzieningen die de rechter moet treffen. Een nevenvoorziening gaat over:

- het gezag over en de omgang met de minderjarige kinderen;

- de alimentatie voor de partner en/of de kinderen;

- de boedelscheiding;

- de huur of gebruik van de echtelijke woning;

- eventuele andere zaken die met de scheiding te maken hebben.