U gaat scheiden

Algemeen

Duurzaam ontwricht

Samen of alleen

Nationaliteit

Op welk moment kunt u een scheiding of ontbinding aanvragen?

Rechtsbijstand

En of twee advocaten

Hoe verloopt de procedure

Uw partner is het niet eens met uw eenzijdig verzoek

Verweer bij eenzijdig verzoek om echtscheiding

Bezwaar tegen nevenvoorzieningen

Zitting

Beslissing

Voorlopige voorzieningen

Nevenvoorzieningen

Het gezag over en de omgang met de minderjarige kinderen

Kinderalimentatie

Partneralimentatie

Boedelscheiding

Huur echtelijke woning

Pensioen

Convenant

Hoger beroep en cassatie

Wanneer is de scheiding of de ontbinding van het huwelijk definitief ?

Het gezag over en de omgang met de minderjarige kinderen

De wet gaat ervan uit dat u zoveel mogelijk samen het gezag blijft uitoefenen na de scheiding. Als u dat niet wilt, kunt u aan de rechter vragen om een van beide ouders met het gezag te belasten. Daarnaast wordt vaak een omgangsregeling vastgesteld voor de minderjarige kinderen en de ouder bij wie zij niet wonen. Kunt u het over gezag en omgang helemaal niet met elkaar eens worden, dan kan de rechter voordat hij of zij beslist, advies vragen aan de raad voor de kinderbescherming.