U gaat scheiden

Algemeen

Duurzaam ontwricht

Samen of alleen

Nationaliteit

Op welk moment kunt u een scheiding of ontbinding aanvragen?

Rechtsbijstand

En of twee advocaten

Hoe verloopt de procedure

Uw partner is het niet eens met uw eenzijdig verzoek

Verweer bij eenzijdig verzoek om echtscheiding

Bezwaar tegen nevenvoorzieningen

Zitting

Beslissing

Voorlopige voorzieningen

Nevenvoorzieningen

Het gezag over en de omgang met de minderjarige kinderen

Kinderalimentatie

Partneralimentatie

Boedelscheiding

Huur echtelijke woning

Pensioen

Convenant

Hoger beroep en cassatie

Wanneer is de scheiding of de ontbinding van het huwelijk definitief ?

Hoger beroep en cassatie

Als u het met de beschikking van de rechtbank over uw scheiding of ontbinding van uw huwelijk niet eens bent, kunt u in hoger beroep gaan bij het Gerechtshof. Het Hof bekijkt uw zaak helemaal opnieuw en geeft daarna een beschikking. Bent u het niet eens met de beschikking van het Hof, dan kunt u beroep in cassatie instellen bij de Hoge Raad der Nederlanden. De Hoge Raad bekijkt uw zaak niet opnieuw, maar gaat alleen na of het recht juist is toegepast.

Termijn

Als u in hoger beroep wilt bij het Hof of beroep in cassatie wilt instellen bij de Hoge Raad der Nederlanden, moet u dat binnen drie maanden na de uitspraak doen. De termijn van drie maanden gaat in op de dag dat de beschikking is gegeven. Was uw advocaat niet op de zitting aanwezig, dan gaat de termijn van drie maanden in op de dag dat u de beschikking officieel in ontvangst hebt genomen. Als de beschikking niet aan u kan worden uitgereikt (officieel heet dat 'betekening in persoon'), gaat de termijn in op de dag dat een uittreksel van de beschikking in de Staatscourant is gepubliceerd.