Alimentatie

Algemeen

Wat is alimentatie

Alimentatie bij of na scheiding of ontbinding van het huwelijk

Wanneer stelt de rechter een alimentatieregeling vast

Duur van de partneralimentatie

Rechtsbijstand

Kosten

Hoe verloopt de procedure

Hoger beroep en cassatie

Betaling van partneralimentatie

Betaling van kinderalimentatie

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

Periodieke aanpassing van alimentatiebedragen

Indexeringspercentages vanaf 1974

Inkomen ex-partners na scheiding

Pensioen

Kosten
Een procedure bij de rechtbank kost geld. Naast de kosten voor de advocaat moet u een bijdrage betalen in de kosten van de rechtspraak. Dit is het griffierecht. Als u de kosten voor de advocaat niet (helemaal) kunt betalen, kunt u in een aantal gevallen een ’toegevoegd’ advocaat krijgen. Dit betekent dat de overheid een deel van de kosten voor haar rekening neemt. U betaalt dan wel een eigen bijdrage. Hoe hoog die eigen bijdrage is, hangt af
van uw inkomen en vermogen. Wilt u voor een toevoeging in aanmerking komen, dan moet u op het gemeentehuis van uw woonplaats een ’Verklaring omtrent inkomen en vermogen’ (viv) halen. De viv geeft u aan uw advocaat. Uw advocaat stuurt de verklaring naar de Raad voor de Rechtsbijstand. Daar gaat men na of u voor een toevoeging in aanmerking komt. Als u een toevoeging krijgt, komt u ook in aanmerking voor vermindering van het
griffierecht.

Notabene
Als u uitsluitend van een bijstandsuitkering leeft, hebt u geen VIV nodig. U kunt dan volstaan met het invullen van de Verklaring bijstandsgerechtigden en asielzoekers (ABW,RWW,ROA), achterin de VIV-brochure. (U kunt hier meer over lezen in de brochures ’U wilt rechtsbijstand’ en ’Verklaring omtrent inkomen en vermogen’.)